Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 28


2000
Jakob levde sjutton år i Egypten; hans livstid blev år.
reformationsbibeln
Jakob levde sjutton år i Egyptens land, så att hela Jakobs ålder blev 147 år.
folkbibeln
Jakob levde sjutton år i Egypten och han blev etthundrafyrtiosju år gammal.
1917
Och Jakob levde sjutton år i Egyptens land, så att hans levnadsålder blev ett hundra fyrtiosju år.
1873
Och Jacob lefde sjutton år i Egypti land, så att hans hela ålder vardt hundrade och sju och fyratio år.
1647 Chr 4
Oc Jacob lefde i Ægypti Land sytten Aar : Oc Jacobs Ljf tid var hundrede siu oc fyrretive Aar.
norska 1930
28 Og Jakob levde i Egyptens land i sytten år; og Jakobs dager, hans leveår, blev hundre og syv og firti år.
Bibelen Guds Ord
Jakob levde i landet Egypt i sytten år. Jakobs levedager ble hundre og førtisju år.
King James version
And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years: so the whole age of Jacob was an hundred forty and seven years.

danska vers