Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 24


2000
När skörden bärgas skall ni ge en femtedel åt farao. Fyra femtedelar får ni behålla till utsäde och till mat åt er och era familjer och alla ni har att försörja.”
reformationsbibeln
När skörden bärgas ska det vara så, att ni ska ge en femtedel åt farao. Fyra femtedelar ska ni själva ha för att beså jorden och till mat för er och era familjer och till mat för era barn.
folkbibeln
När grödan kommer in skall ni ge en femtedel åt farao. Men fyra femtedelar skall ni själva ha till utsäde och till mat åt er och ert husfolk och era små barn.”
1917
Och när grödan kommer in, skolen I giva en femtedel åt Farao; men fyra femtedelar skolen I själva hava till utsäde på åkern och till föda för eder och dem som I haven i edra hus och till föda för edra barn.”
1873
Och af växtenom skolen I gifva Pharao den femte delen; fyra delar skola vara edre till att så åkren med till edor spisning, och till edor hus och barn.
1647 Chr 4
Oc et skal være til fræmvæxt / oc J skulle gifve Pharao den femte Part : Oc de fire Parter skull J beholde / til ad saae i Jorden / oc til eders Kaast / oc som dem som ere i eders Huus / oc til eders Børn ad æde.
norska 1930
24 Og når avgrøden kommer inn, da skal I gi en femtedel til Farao, og de fire deler skal I ha til utsæd på eders akrer og til føde for eder og dem som er i eders hus, og til føde for eders barn.
Bibelen Guds Ord
Når høsten kommer, skal det være slik at dere gir en femtedel til Farao. Fire femtedeler skal dere ha, til såkorn på jordene og til føde for dere, for husfolket deres, og til føde for deres barn."
King James version
And it shall come to pass in the increase, that ye shall give the fifth part unto Pharaoh, and four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food for your little ones.

danska vers