Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 23


2000
Josef sade till folket: ”Nu har jag köpt er och er jord åt farao. Här har ni säd så att ni kan beså jorden.
reformationsbibeln
Då sa Josef till folket: Se, jag har i dag köpt er och er jord åt farao. Se, här har ni säd så att ni kan beså jorden.
folkbibeln
Och Josef sade till folket: "Se, jag har nu köpt er och er jord åt farao. Här har ni utsäde. Beså nu jorden.
1917
Och Josef sade till folket: ”Se, jag har nu köpt eder och eder jord åt Farao. Där haven I utsäde; besån nu jorden.
1873
Då sade Joseph till folket: Si, jag hafver i dag intagit eder och edar åker till Pharao: Si, der hafven I säd, och sår åkren.
1647 Chr 4
Da sagde Joseph til Folcket / See / Jeg hafver i dag kiøbt eder oc eders Jord til Pharao : See / der hafve j Sæd / oc j skulle saae Jorden.
norska 1930
23 Og Josef sa til folket: Nu har jeg kjøpt eder og eders jord til Farao; se, her har I såkorn, tilså nu jorden!
Bibelen Guds Ord
Så sa Josef til folket: "Se, i dag har jeg kjøpt både dere og jorden deres til Farao. Se, her er såkorn til dere, og dere skal så i jorden.
King James version
Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo, here is seed for you, and ye shall sow the land.

danska vers