Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 20


2000
Då köpte Josef all jord i Egypten åt farao. Alla egypter sålde sina åkrar, eftersom hungersnöden var så svår. Jorden blev på detta sätt faraos egendom.
reformationsbibeln
Så köpte Josef all jord i Egypten åt farao, för egyptierna sålde var och en sin åker, eftersom hungersnöden hade fått överhanden över dem. Och så blev jorden faraos egendom.
folkbibeln
Då köpte Josef all jord i Egypten åt farao. Egyptierna sålde var och en sin åker eftersom hungersnöden var så svår. Och åkerjorden blev så faraos egendom.
1917
Då köpte Josef all jord i Egypten åt Farao; ty egyptierna sålde var och en sin åker, eftersom hungersnöden så svårt tryckte dem. Så blev jorden Faraos egendom.
1873
Så tog Joseph hela Egypti land in till Pharao; ty de Egyptier sålde hvar sin åker; ty den hårde tiden var allt för stark öfver dem. Och vardt så landet Pharaos eget,
1647 Chr 4
Saa kiøbte Joseph gandske Ægyti Land til Pharao / thi de Ægypter solde hver sine Aggre / fordi den hunger blef saa svaar ofver dem : Oc Landet blev Pharais.
norska 1930
20 Så kjøpte Josef all jorden i Egypten til Farao; for egypterne solgte hver sin jordvei, fordi hungersnøden trykket dem hårdt; og landet blev Faraos eiendom.
Bibelen Guds Ord
Så kjøpte Josef all jorden i Egypt til Farao. For hver mann blant egypterne solgte jordeiendommene sine, siden hungersnøden tynget dem så hardt. Slik ble landet Faraos eie.
King James version
And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold every man his field, because the famine prevailed over them: so the land became Pharaoh's.

danska vers