Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 17


2000
De kom med sin boskap till Josef, och han gav dem bröd i utbyte mot hästarna, fårhjordarna, nötboskapen och åsnorna. Så försörjde han dem det året med bröd i utbyte mot all deras boskap.
reformationsbibeln
Då kom de med sin boskap till Josef, och Josef gav dem bröd för hästarna, fåren, nötboskapen och åsnorna. Så försörjde han dem det året med bröd för all deras boskap.
folkbibeln
Då kom de med sin boskap till Josef, och han gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, får, nötboskap och åsnor. På detta sätt underhöll han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap.
1917
Då förde de sin boskap till Josef, och Josef gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, får, fäkreatur och åsnor. Så underhöll han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap.
1873
Då hade de deras boskap till Joseph, och han gaf dem bröd för deras hästar, får, fä och åsnar: Så födde han dem det året med bröd för all deras boskap.
1647 Chr 4
Saa førde de eders Fæ til Joseph / oc Joseph gaf dem Brød for deres Heste / oc for Qveg som de eyede / oc for Øcen som de eyede / oc for Asne : Saa hialp hand dem med Brød / for alt deres Fæ / i det Aar.
norska 1930
17 Så kom de til Josef med sin buskap, og Josef gav dem brød for hestene og for småfeet og storfeet som de hadde, og for asenene, og han holdt dem med brød det år for hele deres buskap.
Bibelen Guds Ord
Så kom de med buskapen sin til Josef, og Josef gav dem brød i bytte for hestene, småfeet, storfeet og eslene. Slik forsørget han dem med brød i bytte for hele buskapen deres det året.
King James version
And they brought their cattle unto Joseph: and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses: and he fed them with bread for all their cattle for that year.

danska vers