Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 16


2000
Då svarade Josef: ”Är pengarna slut, så kom hit med er boskap. Då ger jag er bröd i utbyte.”
reformationsbibeln
Josef sa: För hit er boskap, så ska jag ge er för er boskap, om era pengar har tagit slut.
folkbibeln
Josef svarade: "För hit er boskap, så skall jag ge er bröd för boskapen, om era pengar är slut.”
1917
Josef svarade: ”Fören hit eder boskap, så skall jag giva eder bröd i utbyte mot eder boskap, om I icke mer haven några penningar.”
1873
Joseph sade: Skaffer hit edar boskap, så vill jag gifva eder för boskapen, medan I ären utan penningar.
1647 Chr 4
Oc Joseph sagde / Flyer hjd eders Fæ / saa vil jeg gifve eder for eders Fæ / om Pendinge ere borte.
norska 1930
16 Og Josef sa: Kom hit med eders buskap, så vil jeg gi eder brød for eders buskap, dersom I ikke har flere penger.
Bibelen Guds Ord
Da sa Josef: "Kom med buskapen deres, så skal jeg gi dere brød i bytte for buskapen, hvis pengene har tatt slutt."
King James version
And Joseph said, Give your cattle; and I will give you for your cattle, if money fail.

danska vers