Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 15


2000
När pengarna hade tagit slut i Egypten och Kanaan kom egypterna till Josef. ”Ge oss bröd”, bad de. ”Eller måste vi dö här i din åsyn bara för att vi inte har några pengar?”
reformationsbibeln
När pengarna tog slut i Egyptens land och i Kanaans land, kom alla egyptier till Josef och sa: Ge oss bröd! Varför ska vi dö i din åsyn, därför att våra pengar har tagit slut?
folkbibeln
Men när pengarna tog slut i Egypten och Kanaan, kom alla egyptier till Josef och sade: "Ge oss bröd! Varför skall vi dö inför dina ögon? Vi har ju inga pengar kvar.”
1917
Men när penningarna togo slut i Egyptens land och i Kanaans land, kommo alla egyptier till Josef och sade: ”Giv oss bröd; icke vill du väl att vi skola dö i din åsyn? Vi hava ju inga penningar mer.”
1873
Då nu penningarne fattades i Egypti land och Canaan, kommo alle Egyptier till Joseph, och sade: Skaffa oss bröd; hvi låter du oss dö för dig, derföre att vi hafve inga penningar?
1647 Chr 4
Oc der Pendinge vare udgifvne af Ægypti Land oc af Cnaans Land / komme alle Ægypterne til Joseph / oc sagde / Fl os Brød / hvi skulle vi døe for dig / thi Pendinge ere borte?
norska 1930
15 Men da det var forbi med pengene i Egyptens land og i Kana'ans land, da kom alle egypterne til Josef og sa: Gi oss brød! Hvorfor skal vi dø for dine øine? Vi har ikke flere penger.
Bibelen Guds Ord
Da det var slutt på pengene i landet Egypt og i Kanaans land, kom alle egypterne til Josef og sa: "Skaff oss brød, for hvorfor skulle vi dø rett foran deg? For pengene har tatt slutt."
King James version
And when money failed in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came unto Joseph, and said, Give us bread: for why should we die in thy presence? for the money faileth.

danska vers