Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 13


2000
På hela jorden var man nu utan bröd, hungersnöden var mycket svår, och både Egypten och Kanaan var nära att förgås av hunger.
reformationsbibeln
Ingenstans i hela landet fanns det bröd, eftersom hungersnöden var mycket svår. Och Egypten och Kanaans land försmäktade på grund av hungersnöden.
folkbibeln
Men ingenstans i landet fanns bröd eftersom hungersnöden var mycket svår, och både Egypten och Kanaans land försmäktade av hunger.
1917
Men ingenstädes i landet fanns bröd, ty hungersnöden var mycket svår, så att Egyptens land och Kanaans land försmäktade av hunger.
1873
Men i all land var intet bröd; ty att den dyre tiden var ganska svår, så att Egypten och Canaans land svolte för den dyra tidens skull.
1647 Chr 4
Der var icke Brød i alle Land / thi Hungeren var megit svaar / saa ad det land Ægypten oc Canaans Land forsmæctede for Hungers skyld.
norska 1930
13 Og det fantes ikke brød i hele landet; for hungersnøden var meget hård, så Egyptens land og Kana'ans land vansmektet av hunger.
Bibelen Guds Ord
Det fantes ikke brød i hele landet, for hungersnøden var meget hard, slik at både landet Egypt og Kanaans land kom i stor nød på grunn av hungersnøden.
King James version
And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine.

danska vers