Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 4


2000
Sedan sade de till farao: ”Vi har kommit för att vara en tid här i landet, vi har inget bete till våra får och getter, eftersom det är så svår missväxt i Kanaan. Vi ber dig, herre: låt oss få bo i Goshen.”
reformationsbibeln
De sa också till farao: Vi har kommit för att bo i landet, för dina tjänare hade inget bete för sin boskap, eftersom hungersnöden är svår i Kanaans land. Vi ber dig därför nu, låt dina tjänare få bo i landet Gosen.
folkbibeln
De sade också till farao: "Vi har kommit för att bo här i landet någon tid, för dina tjänare har inget bete för sina får eftersom hungersnöden är svår i Kanaans land. Låt nu dina tjänare bo i landet Gosen.”
1917
Och de sade ytterligare till Farao: ”Vi hava kommit för att bo någon tid här i landet; ty dina tjänare hade intet bete för sina får, eftersom hungersnöden är så svår i Kanaans land. Så låt nu dina tjänare bo i landet Gosen.”
1873
Och sade ytterligare till Pharao: Vi äre komne till att bor med eder i landena; ty dine tjenare hafva ingen bet till deras boskap, så hårdt tvingar den hårde tiden Canaans land: Så gör väl, och låt dina tjenare bo i det landet Gosen.
1647 Chr 4
Oc de sagde til Pharao / Vi ere komne ad være fremmede i Landet / thi dine Tienere hafve ingen Føde til deres Qveg : Thi der er en svaar Hunger i det Land Caanan : Oc kiere lad nu dine Tienere boe i Gosen Land.
norska 1930
4 Så sa de til Farao: Vi er kommet for å bo en tid her i landet; for dine tjenere hadde ikke beite for sin buskap, fordi det er en hård hungersnød i Kana'ans land; la derfor dine tjenere få bo i landet Gosen!
Bibelen Guds Ord
De sa til Farao: "Vi har kommet for å bo i landet, for dine tjenere har ikke noe beite for småfeet sitt, for hungersnøden er hard i Kanaans land. Vi ber deg, la derfor dine tjenere bo i landet Gosen!"
King James version
They said moreover unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come; for thy servants have no pasture for their flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen.

danska vers