Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 2


2000
Josef hade tagit med sig fem av bröderna och lät dem träda fram inför farao.
reformationsbibeln
Och han tog några av sina bröder, fem män, och förde fram dem inför farao.
folkbibeln
Han hade valt ut fem av sina bröder och förde fram dem inför farao.
1917
Och han hade bland sina bröder tagit ut fem män; dem ställde han fram inför Farao.
1873
Och han tog fem fina bröder och ställde dem för Pharao.
1647 Chr 4
Oc udaf sine Brødre tog hand fem Mænd oc skickede dem for Pharao.
norska 1930
2 Og av alle sine brødre tok han ut fem og fremstilte dem for Farao.
Bibelen Guds Ord
Av sine brødre tok han ut fem menn og stilte dem fram for Farao.
King James version
And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto Pharaoh.

danska vers