Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 47: 1


2000
Josef kom till farao och underrättade honom om att hans far och hans bröder hade kommit från Kanaan med sina får och kor och allt de ägde och nu var i Goshen.
reformationsbibeln
Josef kom och berättade detta för farao och sa: Min far och mina bröder har kommit från Kanaans land med sina får och sin nötboskap och allt vad de äger. Och se, de är nu i landet Gosen.
folkbibeln
Och Josef kom och berättade för farao: "Min far och mina bröder har kommit från Kanaans land med sina får och sin nötboskap och allt de äger. De är nu i landet Gosen.”
1917
Och Josef kom och berättade för Farao och sade: ”Min fader och mina bröder hava kommit från Kanaans land med sina får och fäkreatur och allt vad de äga; och de äro nu i landet Gosen.”
1873
Då kom Joseph och förkunnade det Pharao, och sade: Min fader och mine bröder, deras får och fä, och hvad de hafva, är kommet utu Canaans lande; och si, de äro i det landet Gosen.
1647 Chr 4
XLVII. Capitel. OC Joseph kom oc forkyndede Pharao (det/) oc sagde / Min Fader / oc mine Brødre / oc deres Faar oc deres Øxen / oc alt det de hafve / ere komne af det Land Canaan: Oc see / de ere i Gosen Land.
norska 1930
47 Så kom Josef og meldte dette til Farao og sa: Min far og mine brødre er kommet hit fra Kana'ans land med sitt småfe og storfe og alt det de har; og nu er de i Gosen.
Bibelen Guds Ord
Så drog Josef av sted og talte med Farao, og han sa: "Min far og mine brødre, småfeet og storfeet deres og alt de eier har kommet fra Kanaans land. Nå er de i landet Gosen."
King James version
Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen.

danska vers