Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 40: 22


2000
och förste bagaren lät han hänga upp, alldeles som Josef hade sagt dem i sin uttydning.
reformationsbibeln
Men överste bagaren lät han hänga, så som Josef hade uttytt för dem.
folkbibeln
Efter två år hände det att farao drömde att han stod vid Nilen.
1917
men överste bagaren lät han upphänga, såsom Josef hade sagt dem i sin uttydning.
1873
Men den öfversta bakaren lät han hänga; som Joseph hade uttydt honom.
1647 Chr 4
Men den øfverste Baggere lod hand henge / som Joseph hafde udtydit dem.
norska 1930
22 og den øverste baker lot han henge, således som Josef hadde tydet drømmene for dem.
Bibelen Guds Ord
Men den øverste bakeren hengte han, slik Josef hadde tydet for dem.
King James version
But he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.

danska vers