Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 40: 14


2000
Men tänk på mig när det går bra för dig och visa att du är min vän genom att påminna farao om mig, så att jag slipper ut härifrån.
reformationsbibeln
Men tänk på mig när det går bra för dig så att du visar barmhärtighet mot mig, jag ber dig, nämn om mig för farao och hjälp mig ut ur det här huset,
folkbibeln
När förste bagaren såg att Josef hade givit en god uttydning, sade han till honom: "Jag hade också en dröm, och se, jag bar tre korgar med vetebröd på huvudet.
1917
Men tänk på mig, när det går dig väl, så att du gör barmhärtighet med mig och nämner om mig för Farao och skaffar mig ut från detta hus;
1873
Men tänk uppå mig, då dig går väl, och gör barmhertighet med mig, att du Pharao ingifver, att han tager mig utaf detta huset;
1647 Chr 4
Men tænck paa mig hos dig / naar det gaar dig vel / oc giør da Miskundhed mod mig / ad du paaminder Pharao om mig / ad hand tager mig af dette Huus.
norska 1930
14 Men kom mig i hu, når det går dig vel, og vis barmhjertighet mot mig, så du taler om mig for Farao og hjelper mig ut av dette hus!
Bibelen Guds Ord
Men husk på meg når alt er vel med deg, og jeg ber deg, vis barmhjertighet mot meg! Nevn meg for Farao, og få meg ut av dette huset!
King James version
But think on me when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:

danska vers