Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 40: 8


2000
De svarade honom: ”Vi har drömt, men det finns ingen som kan tyda våra drömmar.” Josef sade: ”Att tyda är Guds sak. Berätta nu för mig.”
reformationsbibeln
De svarade honom: Vi har drömt en dröm, och det finns ingen som kan tyda den. Och Josef sa till dem: Är det inte Gud som har tydningen? Men, jag ber er, berätta dem för mig.
folkbibeln
På vinstocken fanns tre rankor, och knappt hade den skjutit skott förrän blommorna slog ut och klasarna bar mogna druvor.
1917
De svarade honom: ”Vi hava haft en dröm, och ingen finnes, som kan uttyda den.” Josef sade till dem: ”Att giva uttydningen är ju Guds sak; förtäljen drömmen för mig.”
1873
De svarade: Oss hafver drömt, och vi hafvom ingen, som oss det utlägger. Joseph sade: Utläggningen hörer Gudi till; dock förtäljer mig det.
1647 Chr 4
Oc de sagde til hannem / Vi drømte en Drøm / oc her er ingen som kand den udtyde,. Oc Joseph sagde til dem / Høre icke udtydninger Gud til? siger mig dog det.
norska 1930
8 De svarte: Vi har drømt, og det er ingen som kan tyde det. Da sa Josef til dem: Å tyde drømmer - er ikke det Guds sak? Fortell mig hvad I har drømt!
Bibelen Guds Ord
De sa til ham: "Vi har begge hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den." Så sa Josef til dem: "Er det ikke Gud som har tydningene? Fortell dem nå til meg!"
King James version
And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you.

danska vers