Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 40: 7


2000
Då frågade han faraos hovmän, som tillsammans med honom själv satt i häkte i hans husbondes hus: ”Varför ser ni så dystra ut i dag?”
reformationsbibeln
frågade han faraos hovmän, som satt i förvar med honom i hans herres hus och sa: Varför ser ni så sorgsna ut i dag?
folkbibeln
Då berättade överhovmästaren sin dröm för Josef och sade: "Jag drömde att jag såg en vinstock framför mig.
1917
Då frågade han Faraos hovmän, som med honom sutto i förvar i hans herres hus: ”Varför sen I så sorgsna ut i dag?”
1873
Frågade han dem, och sade: Hvi ären I så ångse i dag?
1647 Chr 4
Oc hand spurde Pharaos Hoftienere ad / som vare med hannem i Fængsel i sin Herris Huus / oc sagde / Hvi se J saa ilde ud i Dag?
norska 1930
7 Da spurte han Faraos hoffmenn, de som satt fengslet med ham hos hans herre: Hvorfor ser I så sorgfulle ut idag?
Bibelen Guds Ord
Så spurte han Faraos hoffmenn, som sammen med ham var i forvaring i hans herres hus, og sa: "Hvorfor ser dere så triste ut i dag?"
King James version
And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, Wherefore look ye so sadly to day?

danska vers