Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 40: 3


2000
och lät sätta dem i häkte hos befälhavaren för livgardet, i det fängelse där Josef satt fången.
reformationsbibeln
och lät sätta dem i förvar i befälhavaren för livvaktens hus, i fängelset där Josef satt fången.
folkbibeln
Medan de satt i fängelset hade den egyptiske kungens hovmästare och hans bagare under samma natt var sin dröm, var och en med sin särskilda uttydning.
1917
och lät sätta dem i förvar i drabanthövitsmannens hus, i samma fängelse där Josef satt fången.
1873
Och lät sätta dem i hofmästarens hus i fängelse, der Joseph låg fången.
1647 Chr 4
Oc hand lod bevare dem i Krigsøfverstens Huus i Fængsel / paa den sted / der som Joseph var fangen udi.
norska 1930
3 og satte dem fast hos høvdingen over livvakten, i fengslet hvor Josef var fange.
Bibelen Guds Ord
Så satte han dem i forvaring i huset til øverstkommanderende for livvakten, i fengslet, på det stedet der Josef satt fanget.
King James version
And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.

danska vers