Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 53


2000
Må Abrahams Gud och Nachors Gud döma mellan oss.” Och Jakob svor eden vid honom som hans far Isak fruktade.
reformationsbibeln
Abrahams Gud och Nahors Gud och deras fäders Gud ska vara domare mellan oss. Och Jakob svor eden, vid sin far Isaks Fruktan.
folkbibeln
Abrahams och Nahors Gud, han som var deras faders Gud, skall vara domare mellan oss." Och Jakob svor eden vid honom som hans fader Isak fruktade.
1917
Abrahams Gud och Nahors Gud, han som var deras faders Gud, han vare domare mellan oss.” Och Jakob svor eden vid honom som hans fader Isak fruktade.
1873
Abrahams Gud och Nahors Gud, och deras fäders Gud, vare domare emellan oss. Och Jacob svor honom, vid Isaacs sins faders fruktan.
1647 Chr 4
Abrahams Gud / oc nahors Gud / deres Fædres Gud / skal dømme imedlem os : Oc Jacob soor ved sin Faders Jsaacs rædsel.
norska 1930
53 Abrahams Gud og Nakors Gud skal dømme mellem oss, han som var deres fars Gud. Så svor Jakob ved ham som hans far Isak fryktet.
Bibelen Guds Ord
Abrahams Gud, Nakors Gud og deres fars Gud skal dømme mellom oss." Jakob sverget ved sin far Isaks Frykt.
King James version
The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac.

danska vers