Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 49


2000
Det kallades också Mispa, ty Laban sade: ”Herren skall hålla vakt mellan dig och mig när vi är utom synhåll för varandra.
reformationsbibeln
eller Mispa* för han sa: Herren ska vara en väktare mellan mig och dig, när vi är borta från varandra.
folkbibeln
Men det kallades också Mispa,* ty han sade: "HERREN skall vara en väktare mellan mig och dig, när vi inte längre ser varandra.
1917
men det kallades ock Mispa, ty han sade: ”HERREN vare väktare mellan mig och dig, när vi icke mer se varandra.
1873
Och vare en vård; ty han sade: HERREN se härtill emellan mig och dig, då vi komme ifrå hvarannan.
1647 Chr 4
Thi hand sagde / HErren skal see til imedlem mig oc imedlem dig / thi vi komme hver andre aff siune.
norska 1930
49 og tillike Mispa, fordi han sa: Herren holde vakt mellem mig og dig, når vi kommer hverandre av syne;
Bibelen Guds Ord
og Mispa, for han sa: "Må Herren holde vakt mellom deg og meg når vi er borte fra hverandre.
King James version
And Mizpah; for he said, The LORD watch between me and thee, when we are absent one from another.

danska vers