Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 44


2000
Låt oss alltså sluta ett förbund, du och jag.” Och han fortsatte: ”Även om ingen människa är närvarande står dock Gud som vittne mellan dig och mig.”
reformationsbibeln
Kom nu och låt oss sluta ett förbund, du och jag. Det ska vara ett vittne mellan mig och dig.
folkbibeln
Kom nu och låt oss sluta förbund med varandra. Det skall vara vittne mellan mig och dig.”
1917
Så kom nu och låt oss sluta ett förbund med varandra, och må det vara ett vittne mellan mig och dig.”
1873
Så kom nu och låt oss göra ett förbund, jag och du; som skall vara ett vittnesbörd emellan mig och dig.
1647 Chr 4
Saa kom nu / lad os giøre en Pact / jeg oc du / oc det skal være til et Vidnisbyrd imedlem mig oc imedlem dig.
norska 1930
44 Så kom nu og la oss gjøre en pakt, jeg og du, og den skal være et vidne mellem mig og dig.
Bibelen Guds Ord
Kom nå, la oss slutte en pakt, du og jeg, så den kan være et vitnesbyrd mellom deg og meg."
King James version
Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.

danska vers