Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 40


2000
Om dagen plågades jag av hetta, om natten av köld, och jag fick aldrig en blund i ögonen.
reformationsbibeln
Så hade jag det. Om dagen plågades jag av hetta, om natten av köld, och sömnen vek från mina ögon.
folkbibeln
Så hade jag det. Om dagen plågades jag av hetta och om natten av köld, och sömnen vek ifrån mig.
1917
Sådan var min lott: om dagen förtärdes jag av hetta och om natten av köld, och sömnen flydde mina ögon.
1873
Om dagen var jag vanmägtig för hetas skull, om nattena för köld; och min sömn vek ifrå min ögon.
1647 Chr 4
Om Dagen skeede det mig / ad heeden fortærede mig / oc Kild om Natten / oc der kom tjt icke søfn i mine Øyen.
norska 1930
40 Slik hadde jeg det: Om dagen fortærtes jeg av hete og av kulde om natten, og søvnen flydde fra mine øine.
Bibelen Guds Ord
Slik hadde jeg det. Om dagen ble jeg fortært av tørke, og om natten av kulde, og søvnen forlot meg.
King James version
Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep departed from mine eyes.

danska vers