Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 38


2000
Under de tjugo år jag varit hos dig har dina tackor och getter aldrig fött i otid, och av baggarna i din hjord har jag inte ätit.
reformationsbibeln
I tjugo år har jag varit hos dig. Dina tackor och getter har inte fött i otid* och av baggarna i din hjord har jag inte ätit.
folkbibeln
I tjugo år har jag varit hos dig. Dina tackor och getter har inte fått missfall och av baggarna i din hjord har jag inte ätit.
1917
I tjugu år har jag nu varit hos dig; dina tackor och dina getter hava icke fött i otid, och av vädurarna i din hjord har jag icke ätit.
1873
Tjugu år hafver jag varit när dig; din får och getter hafva icke varit ofruktsamma, vädrarna af din hjord hafver jag icke ätit.
1647 Chr 4
Jeg hafver værit hos dig i tive Aar / oc dine Faar oc dine Gedder hafver icke haft Misbyrd : Oc Vædderne af dit Qveg hafver jeg icke ædit.
norska 1930
38 Nu har jeg vært hos dig i tyve år; dine får og dine gjeter har ikke født i utide, og værene av ditt småfe har jeg ikke ett op;
Bibelen Guds Ord
I disse tjue årene har jeg vært hos deg. Sauene og geitene dine har aldri født i utide, og jeg har ikke spist av værene fra småfeet ditt.
King James version
This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.

danska vers