Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 33


2000
Laban gick in i Jakobs tält och Leas tält och i de båda slavinnornas tält men fann ingenting. När han kom ut från Lea gick han in i Rakels tält.
reformationsbibeln
Laban gick in i Jakobs tält och Leas tält och de båda tjänstekvinnornas tält men fann inget. Sedan gick han från Leas tält in i Rakels tält.
folkbibeln
Laban gick då in i Jakobs tält och sedan in i Leas tält och in i de båda slavinnornas tält, men han fann inget. När han hade kommit ut ur Leas tält gick han in i Rakels tält.
1917
Då gick Laban in i Jakobs tält, därefter i Leas tält och i de båda tjänstekvinnornas tält, men fann intet. Och när han hade kommit ut ur Leas tält, gick han in i Rakels tält.
1873
Då gick Laban in i Jacobs tjäll och Leas, och båda tjensteqvinnornas, och fann intet; och gick ut af Leas tjäll i Rachels tjäll.
1647 Chr 4
Da gick Laban indi Jacobs Pauluun / oc i Leæ Pauluun / oc i bade Tienistiqvinders Pauluun / oc fant icke : Saa gick hand af Leæ Pauluun / oc kom i Rachels Pauluun :
norska 1930
33 Da gikk Laban inn i Jakobs telt og i Leas telt og i begge trælkvinnenes telt, men fant ikke noget. Så gikk han ut av Leas telt og inn i Rakels telt.
Bibelen Guds Ord
Laban gikk inn i teltet til Jakob, inn i teltet til Lea og inn i teltet til de to trellkvinnene, men han fant dem ikke. Så gikk han ut av teltet til Lea og inn i teltet til Rakel.
King James version
And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two maidservants' tents; but he found them not. Then went he out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.

danska vers