Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 31


2000
Jakob svarade Laban: ”Jag var rädd och trodde att du skulle ta dina döttrar ifrån mig med våld.
reformationsbibeln
Jakob svarade och sa till Laban: Därför att jag var rädd, för jag sa: Kanske du skulle ta dina döttrar ifrån mig med våld.
folkbibeln
Jakob svarade Laban: "Jag var rädd för dig, för jag tänkte att du skulle ta dina döttrar från mig med våld.
1917
Då svarade Jakob och sade till Laban: ”Jag fruktade för dig, ty jag tänkte att du skulle med våld taga dina döttrar ifrån mig.
1873
Jacob svarade, och sade till Laban: Jag fruktade, att du skulle hafva tagit dina döttrar ifrå mig.
1647 Chr 4
Oc Jacob svarede / oc sagde til Laban / thi jeg frycte mig / oc tænckte / ad du / maa skee / skulde tage dine Døttre fra mig.
norska 1930
31 Da svarte Jakob og sa til Laban: Jeg var redd; jeg tenkte at du kunde ta dine døtre fra mig med makt.
Bibelen Guds Ord
Da svarte Jakob og sa til Laban: "Fordi jeg var redd, for jeg sa: Kanskje du ville ta dine døtre fra meg med makt.
King James version
And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me.

danska vers