Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 27


2000
Varför smög du dig bort och lurade mig, varför sade du ingenting till mig, så att jag kunde ta avsked av dig med fest och sång, med tamburin och lyra?
reformationsbibeln
Varför flydde du i hemlighet och smög* dig undan från mig utan att tala om det, så att jag kunde följa dig till vägs med jubel och sång, med tamburin och harpa,
folkbibeln
Varför flydde du i hemlighet och rymde från mig? Eftersom du inte lät mig veta något, kunde jag inte sända i väg dig med jubel och sång, med pukor och harpor.
1917
Varför dolde du din flykt och stal dig undan från mig? Därigenom att du icke lät mig veta något därom hindrades jag att ledsaga dig till vägs med jubel och sång, med pukor och harpor.
1873
Hvarföre hafver du det fördolt, att du skulle fly, och hafver stulit dig ifrå mig, och hafver icke tillsagt, att jag måtte hafva ledsagat dig med fröjd, med sjungande, med bungande och harpande?
1647 Chr 4
Hvi flydde du saa hemmeligen / oc hafver staalit (dig fra) mig / oc hafver icke gifvit mig det tilkiende / oc jeg vilde følget dig med Glæde / oc med Sang / Med Tromme oc med Cither?
norska 1930
27 Hvorfor flyktet du hemmelig og stjal dig bort fra mig og sa ikke noget om det til mig, så jeg kunde ha fulgt dig på veien med gledesrop og sanger, med trommer og harper?
Bibelen Guds Ord
Hvorfor flyktet du i hemmelighet og lurte deg unna meg uten å si det til meg? Jeg kunne ha sendt deg av gårde med glede og sang, med tamburiner og lyrer.
King James version
Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me; and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth, and with songs, with tabret, and with harp?

danska vers