Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 25


2000
När nu Laban hann upp Jakob hade Jakob slagit läger i bergen. Också Laban och hans män slog läger i Gileads bergsbygd.
reformationsbibeln
Och Laban hann upp Jakob. Jakob hade slagit upp sitt tält på berget, och Laban med sina bröder slog upp sitt tält på Gileads berg.
folkbibeln
När Laban hann upp Jakob, hade denne slagit läger på berget. Också Laban och hans män slog läger på Gileads berg.
1917
Och Laban hann upp Jakob. Denne hade då slagit upp sitt tält på berget, och Laban med sina fränder hade ock sitt tält uppslaget på Gileads berg.
1873
Och Laban nalkades intill Jacob. Men Jacob hade uppslagit sin tjäll på bergena: Och Laban med sina bröder slog desslikes sin tjäll upp på bergena Gilead.
1647 Chr 4
Oc Laban kom nær til Jacob : Oc Jacob hafde slagit sit Paulun paa Bierget / oc Laban med sine Brødre sloge sit Pauluun oc paa det Bierg Gielad.
norska 1930
25 Da Laban nådde Jakob igjen, hadde Jakob slått op sitt telt på fjellet, og Laban med sine frender slo også op sitt telt på Gilead-fjellet.
Bibelen Guds Ord
Så tok Laban Jakob igjen. Jakob hadde slått opp teltet sitt i fjellene, og Laban og hans brødre slo opp teltene i Gilead-fjellene.
King James version
Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount: and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead.

danska vers