Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 23


2000
Då tog han med sig männen i sin släkt och satte efter honom, och efter sju dagar hade han hunnit ifatt honom i Gileads bergsbygd.
reformationsbibeln
Då tog han med sig sina bröder och satte efter honom sju dagsresor och hann upp honom vid Gileads berg.
folkbibeln
Då tog han med sig sina bröder och satte efter honom, och efter sju dagar hann han upp honom i Gileads bergsbygd.
1917
Då tog han med sig sina fränder och satte efter honom sju dagsresor och hann upp honom på Gileads berg.
1873
Och han tog till sig sina bröder, och jagade efter honom sju dagsleder; och hinde honom på det berget Gilead.
1647 Chr 4
Saa tog hand sine Brødre til sig / oc forfulde hannem siu Dages reyse / oc naade hannem paa det Bierg Gilead.
norska 1930
23 Da tok han med sig sine frender og satte efter ham syv dagsreiser, og nådde ham igjen på Gilead-fjellet.
Bibelen Guds Ord
Da tok han brødrene med seg og fulgte ham i sju dagsreiser og nådde ham igjen i Gilead-fjellene.
King James version
And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and they overtook him in the mount Gilead.

danska vers