Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 14


2000
Rakel och Lea svarade honom: ”Vi har inte längre någon del och lott i vår fars hus.
reformationsbibeln
Då svarade Rakel och Lea och sa till honom: Vi har varken någon del eller arv i vår fars hus längre.
folkbibeln
Då sade Rakel och Lea: "Har vi kvar någon lott eller arvedel i vår fars egendom?
1917
Då svarade Rakel och Lea och sade till honom: ”Hava vi numera någon lott eller arvedel i vår faders hus?
1873
Då svarade Rachel och Lea, och sade till honom: Vi hafve hvarken del eller arf i vårs faders huse mer.
1647 Chr 4
Da svarede Rachel oc Lea / oc sagde til hannem / Hafve vi endnu deel oc Arf i vor Faders Huus?
norska 1930
14 Da svarte Rakel og Lea og sa til ham: Har vi vel ennu nogen lodd og arv i vår fars hus?
Bibelen Guds Ord
Da svarte Rakel og Lea og sa til ham: "Har vi ennå noen del eller arv i vår fars hus?
King James version
And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?

danska vers