Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 13


2000
Jag är den Gud som visade sig för dig i Betel, där du smorde en stod och där du avgav ett löfte till mig. Lämna nu detta land och vänd tillbaka till ditt hemland.”
reformationsbibeln
Jag är Betels Gud, där du smorde minnesstenen och gav mig ett löfte. Bryt nu upp och lämna detta land och vänd tillbaka till ditt hemland.
folkbibeln
Jag är Betels Gud. Det var där du smorde en minnessten och gav mig ett löfte. Bryt nu upp och drag ut ur detta land och vänd tillbaka till ditt fosterland.”
1917
Jag är den Gud som du såg i Betel, där du smorde en stod, och där du gjorde mig ett löfte. Stå nu upp och drag ut ur detta land, och vänd tillbaka till ditt fädernesland.’”
1873
Jag är Gud i BethEl, der du hafver smort stenen, och gjort mig der ett löfte: Nu gör dig redo, och far utaf detta landet, och far in i ditt födsloland igen.
1647 Chr 4
Jeg er den Gud (i) BethEl / der som du salvede det Kiendemercke / der som du giorde mig løfte: Giør dig nu rede / far af dette Land / oc vandre igien til din Slectis land.
norska 1930
13 Jeg er den Gud som du så i Betel, der hvor du salvet en minnesten, og hvor du gjorde mig et løfte; gjør dig nu rede og dra bort fra dette land, og vend tilbake til ditt fødeland.
Bibelen Guds Ord
Jeg er Betels Gud, der hvor du salvet minnestøtten, og der du avla løfte for Meg. Bryt nå opp, dra ut fra dette landet, og vend tilbake til landet til din slekt!"
King James version
I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred.

danska vers