Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 10


2000
En gång under parningstiden såg jag i en dröm att hannarna som betäckte småboskapen var strimmiga, spräckliga och fläckiga.
reformationsbibeln
När parningstiden kom hände det, att jag lyfte upp min blick och såg i drömmen, och se, hannarna som betäckte småboskapen, var strimmiga, spräckliga och fläckiga.
folkbibeln
När parningstiden för småboskapen kom hade jag en dröm. Jag lyfte min blick och fick se att hannarna, som betäckte småboskapen, var strimmiga, spräckliga och fläckiga.
1917
Ty när parningstiden kom, lyfte jag upp mina ögon och fick se i drömmen att hannarna som betäckte småboskapen voro strimmiga, spräckliga och fläckiga.
1873
Ty när aflotiden kom, hof jag upp min ögon, och såg i dröm, och si, gumrarne sprungo på de spräcklota, fläckota och brokota hjordarna.
1647 Chr 4
Oc det skeede / naar tjden kom / ad Qveget skulde løbe / løfte jeg mine Øyen op / oc saa i Drømme / oc see / Bucke sprunge paa de brogede / spættede oc haglede Qveg.
norska 1930
10 Og ved den tid småfeet parret sig, så jeg frem for mig i drømme og fikk se at bukkene som parret sig med småfeet, var stripete, flekkete og prikkete.
Bibelen Guds Ord
Det skjedde på den tiden da småfeet ble drektig, at jeg løftet blikket og så i en drøm, og se, værene som sprang på småfeet, var stripet, spraglet og gråflekket.
King James version
And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the rams which leaped upon the cattle were ringstreaked, speckled, and grisled.

danska vers