Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 6


2000
Ni vet själva att jag har arbetat för er far så mycket jag har förmått.
reformationsbibeln
Ni vet att jag har tjänat er far med all min kraft.
folkbibeln
Ni vet själva att jag har tjänat er far med all min kraft.
1917
Och I veten själva att jag har tjänat eder fader av alla mina krafter;
1873
Och I veten, att jag hafver tjent edar fader af alla mina krafter.
1647 Chr 4
Oc J vide self / ad jeg hafver tient eders Fader / af all min Mact :
norska 1930
6 Og I vet selv at jeg av all min evne har tjent eders far.
Bibelen Guds Ord
Dere vet at jeg har brukt all min kraft i tjenesten for deres far.
King James version
And ye know that with all my power I have served your father.

danska vers