Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 31: 4


2000
Jakob skickade bud till Rakel och Lea och bad dem komma ut till honom på betesmarken där han var med sin hjord.
reformationsbibeln
Då sände Jakob bud efter Rakel och Lea och bad dem komma ut på marken till hans hjord.
folkbibeln
Och Jakob sände bud efter Rakel och Lea och bad dem komma ut på marken till hans hjord,
1917
Då sände Jakob och lät kalla Rakel och Lea ut på marken till sin hjord;
1873
Då sände Jacob, och lät kalla Rachel och Lea ut på markena till sin hjord;
1647 Chr 4
Da sendte Jacob Bud hen / oc lod kalde Rachel oc Leam ud paa Marcken til sit Qveg:
norska 1930
4 Da sendte Jakob bud efter Rakel og Lea og bad dem komme ut på marken, hvor han var med sin buskap.
Bibelen Guds Ord
Så sendte Jakob bud og kalte Rakel og Lea ut på marken til småfeet sitt.
King James version
And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,

danska vers