Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Uppenbarelseboken 3: 20


2000
Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.
reformationsbibeln
Se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
folkbibeln
Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
1917
Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
1873
Si, jag står för dörrene och klappar; den der hörer mina röst, och upplåter dörrena, till honom skall jag ingå, och hålla nattvard med honom, och han med mig.
1647 Chr 4
See / Jeg hafver (længe) staait for Døren / oc bancker: Dersom nogen vil høre min Røst / oc oplade Dørren / til hannem vil jeg gaa ind / oc holde Nadvere med hannem / oc hand med mig.
norska 1930
20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.
Bibelen Guds Ord
Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg.
King James version
Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.

danska vers      


3 1MCP 157, 316.1; RY 156.2; 7BC 957-67; 8T 302-4; TSB 88.4, 139.2
3:14 - 22 CW 98-100; EW 107-8, 270; RC 199.2; 1SM 92, 196, 357-9; 2SM 13, 66-9; 3SM 17.3; 7BC 961-7; 2SG 214-5, 222-30; 1T 141-4, 185-95; 3T 252-60; 5T 21, 484-5; 8T 304; TM 23, 296; TDG 278.2
3:20 AA 587; AH 350; COL 235, 237; CSW 61; CT 369; DA 161, 489-90, 804; GC 58; HP 46.1, 68.2, 185.5; LS 160; LHU 17.8; MH 516; ML 157; OHC 55.4, 114.3, 352; RC 119.6; 1SM 325; SD 238; 2SG 220, 227; SC 99; 2T 216-7, 224; 3T 384, 543; 4T 124; 5T 719; 6T 262; TMK 55.2, 56.5, 106.3, 165.3, 228.2; TDG 11.5, 34.5, 74, 158.5, 207.3, 238.5, 239.4, 308.7, 332.2; MB 151
3:20, 21 1SM 107; 1T 143-4, 188; MB 17-8   info