Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Uppenbarelseboken 3: 15


2000
Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm!
reformationsbibeln
Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.
folkbibeln
Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.
1917
Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm.
1873
Jag vet dina gerningar, att du äst hvarken kall eller varm; jag ville att du vore antingen kall, eller varm.
1647 Chr 4
Jeg veed dine Gierninger / ad du est hvercken kold eller varm: Gjd du varst kold eller varm.
norska 1930
15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm!
Bibelen Guds Ord
Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du enda var kald eller varm!
King James version
I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would thou wert cold or hot.

danska vers      


3 1MCP 157, 316.1; RY 156.2; 7BC 957-67; 8T 302-4; TSB 88.4, 139.2
3:14, 15 AH 438; 1T 480; 2T 125; 4T 51
3:14 - 18 1SM 127-8, 180; 6BC 1101; 7BC 959; 1T 485; 7T 67
3:14 - 19 FW 31.3; 3T 42; 4T 87-9, 227-8; 6T 77
3:14 - 22 CW 98-100; EW 107-8, 270; RC 199.2; 1SM 92, 196, 357-9; 2SM 13, 66-9; 3SM 17.3; 7BC 961-7; 2SG 214-5, 222-30; 1T 141-4, 185-95; 3T 252-60; 5T 21, 484-5; 8T 304; TM 23, 296; TDG 278.2
3:15 AH 438; CG 152, 547; LS 322; MYP 266; 7BC 987; 2SG 231, 237-8; 5T 627; TSB 195; TM 464
3:15, 16 OHC 348.1; 2SG 262, 284; 1T 126, 162; 2T 175-6; TM 130; TDG 64.4; MB 37; UL 213.5
3:15 - 19 LHU 229.7; 1T 153; 6T 426-7   info