Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Uppenbarelseboken 3: 9


2000
Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de skall förstå att jag älskar dig.
reformationsbibeln
Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå, att jag har älskat dig.
folkbibeln
Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär.
1917
Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.
1873
Si, jag vill gifva dig utu Satans hop; de sig säga vara Judar, och äro icke, utan ljuga. Si, jag vill drifva dem dertill, att de skola komma och tillbedja för dina fötter, och skola veta att jag hafver älskat dig.
1647 Chr 4
See / Jeg gifver dem af Satanæ Synagoge / som sige dem self ad væe Jøder / oc ere icke / men de live: See / jeg vil giøre dem / ad de skulle komme / oc tilbede for dine Fødder / oc de skulle kiende / ad jeg hafver elskt dig.
norska 1930
9 Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig.
Bibelen Guds Ord
Se, Jeg vil la noen av Satans synagoge, de som sier at de er jøder og ikke er det, men lyver - se, Jeg skal få dem til å komme og tilbe for føttene dine, og de skal kjenne at Jeg har elsket deg.
King James version
Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

danska vers      


3 1MCP 157, 316.1; RY 156.2; 7BC 957-67; 8T 302-4; TSB 88.4, 139.2
3:7 - 12 8T 303
3:9 EW 124; AG 162.3; LHU 323.3; Mar 287.8; 2SG 32; 2T 41
3:8 - 10 AA 588; 7BC 960-1   info