Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Uppenbarelseboken 3: 7


2000
Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia: Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna.
reformationsbibeln
Skriv också till församlingens ängel i Filadelfia: Detta säger den Helige, den Sanne*, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen stänger, han som stänger så att ingen öppnar:
folkbibeln
Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna:
1917
Och skriv till Filadelfias församlings ängel: ”Så säger den Helige, den Sannfärdige, han som har ’Davids nyckel’, han som ’upplåter, och ingen kan tillsluta’, han som ’tillsluter, och ingen upplåter’:
1873
Skrif ock den församlings Ängel i Philadelphia: Detta säger den Helige, och den Sannfärdige, som hafver Davids nyckel, den der upplåter, och ingen menniska igenlåter; den der igenlåter, och ingen menniska upplåter;
1647 Chr 4
Oc skrif til den Meenighedens Engel i Philadelphia / Disse ting siger den Hellige / den Sande / den som hafver Davids Nøgl / som lader op / oc ingen lucker til / som lucker til / oc ingen lader op:
norska 1930
7 Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier den Hellige, den Sanndrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker op, og ingen lukker til, og lukker til, og ingen lukker op:
Bibelen Guds Ord
Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, Han som har Davids nøkkel, Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen åpner opp:
King James version
And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;

danska vers      


3 1MCP 157, 316.1; RY 156.2; 7BC 957-67; 8T 302-4; TSB 88.4, 139.2
3:7 1SM 62-4; TDG 235
3:7, 8 DA 113; EW 42-5, 86, 250-1, 254-5; GC 429-31, 435; 1SM 62-4
3:7 - 12 8T 303   info