Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Uppenbarelseboken 3: 4


2000
Men du har några få i Sardes som inte har fläckat sina kläder, och de skall vandra med mig i vita kläder eftersom de har förtjänat det.
reformationsbibeln
Du har några få namn även i Sardes, som inte har fläckat sina kläder, och de ska vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga.
folkbibeln
Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga.
1917
Dock kunna hos dig i Sardes nämnas några få som icke hava fläckat sina kläder; och dessa skola vandra med mig i vita kläder, ty de äro värdiga därtill.
1873
Du hafver ock få namn i Sardis, som sin kläder icke besmittat hafva, och de skola vandra med mig i hvit kläder, ty de äro dess värde.
1647 Chr 4
Du hafver faa Persooner oc i Sardes / som icke hafve besmittet deres Klæder / oc de skulle omgaaes med mig i hvide (Klæder/) Thi de ere værdige (der til.)
norska 1930
4 Dog har du nogen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med mig i hvite klær; for de er det verd.
Bibelen Guds Ord
Du har noen få navn også i Sardes, som ikke har flekket til klærne sine. Og de skal vandre omkring med Meg i hvite klær, for de er verdige til det.
King James version
Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments; and they shall walk with me in white: for they are worthy.

danska vers      


3 1MCP 157, 316.1; RY 156.2; 7BC 957-67; 8T 302-4; TSB 88.4, 139.2
3:1 - 6 7BC 957-60; 8T 302-3
3:4 AA 524; CH 362, 424; DA 331; Ed 249; HP 268.4, 294.5; OHC 273.5; RC 267.1; 7BC 925, 960, 986; 5T 368, 481; 9T 115; UL 158
3:4, 5 GC 483-4; SD 368-9; 5T 692   info