Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Uppenbarelseboken 3: 2


2000
Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Ty jag har funnit att dina gärningar inte håller måttet inför min Gud.
reformationsbibeln
Håll dig vaken och styrk de andra som är nära att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför Gud.
folkbibeln
Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.
1917
Vakna upp och håll dig vaken, och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö. Ty jag har icke funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud.
1873
Var vaken, och stärk det andra som dö vill; ty jag hafver icke befunnit dina gerningar fullkomliga för Gudi.
1647 Chr 4
Blif vaagen / oc styrck de andre ting / som ville døe / Thi jeg hafver icke fundit dine Gierninger opfylte for Gud.
norska 1930
2 Bli våken, og styrk det annet, som var på vei til å dø! for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.
Bibelen Guds Ord
Våkn opp og styrk det som ennå er igjen, det som er i ferd med å dø, for Jeg har ikke funnet gjerningene dine fullkomne for Gud.
King James version
Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.

danska vers      


3 1MCP 157, 316.1; RY 156.2; 7BC 957-67; 8T 302-4; TSB 88.4, 139.2
3:1 - 3 5T 610; 6T 77; 8T 98-9; TM 352-3
3:1 - 6 7BC 957-60; 8T 302-3
3:2 AA 588; HP 182.5, 294.1; LS 93; PM 193.3; 3SM 186, 188.3; 2T 104, 649; 8T 136; TM 357   info