Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannes tredje brev 1: 15


2000
Frid över dig. Vännerna hälsar. Hälsa vännerna, var och en särskilt.
reformationsbibeln
Frid vare med dig. Vännerna hälsar dig. Hälsa vännerna var och en vid sitt namn.
folkbibeln
Frid vare med dig. Vännerna hälsar till dig. Hälsa till vännerna, var och en personligen.
1917
Frid vare med dig. Vännerna hälsa dig. Hälsa vännerna, var och en särskilt.
1873
Frid vare med dig. Vännerna helsa dig. Helsa du vännerna, hvar vid sitt namn. Korsets nytta. Rättvishet. Synds och goda gåfvors ursprung. Hör, gör ordet.
1647 Chr 4
Fred være med dig. Vennerne hilse dig. Hilse Vennerne ved Nafn.
norska 1930
15 Fred være med dig! Vennene hilser dig. Hils vennene ved navn!
Bibelen Guds Ord
Fred være med deg! Våre venner hilser deg. Hils vennene ved navn!
King James version
Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.

danska vers      


1 8T 241-2 (3TT 245)   info