Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannes tredje brev 1: 14


2000
Jag hoppas snart få se dig, så att vi kan talas vid personligen.
reformationsbibeln
utan jag hoppas att snart få se dig, så att vi får talas vid ansikte mot ansikte.
folkbibeln
Jag hoppas snart få träffa dig, och då får vi talas vid direkt.
1917
Ty jag hoppas att rätt snart få se dig, och då skola vi muntligen tala med varandra.
1873
Men jag hoppas snarliga få se dig, så vilje vi muntliga tala med hvarannan.
1647 Chr 4
Men jeg haabis snart ad see dig / Oc vi ville Mundtligen tale med hver andre.
norska 1930
14 men jeg håper snart å få se dig, og så skal vi tale muntlig sammen.
Bibelen Guds Ord
Men jeg håper å se deg om kort tid, og da skal vi tale muntlig sammen.
King James version
But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face.

danska vers      


1 8T 241-2 (3TT 245)   info