Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannes tredje brev 1: 12


2000
Till förmån för Demetrios har alla, ja, sanningen själv, vittnat. Också vi kan vittna, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.
reformationsbibeln
Demetrius har gott vittnesbörd av alla, ja, av sanningen själv. Också vi kan intyga det och ni vet att vårt vittnesbörd är sant.
folkbibeln
Demetrius har gott vittnesbörd av alla, ja, av sanningen själv. Också vi kan intyga det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.
1917
Demetrius har fått gott vittnesbörd om sig av alla, ja, av sanningen själv. Också vi giva honom vårt vittnesbörd; och du vet att vårt vittnesbörd är sant.
1873
Demetrius hafver vittnesbörd af hvar man, och af sjelfva sanningene; och vi vittnom ock, och I veten, att vårt vittnesbörd sant är.
1647 Chr 4
Demetrio er gifvet Vidnisbyrd af alle / oc af Sandheden self: Men vi vidne ocsaa: Oc I vide / ad vort Vidnisbyrd er sandt.
norska 1930
12 Demetrius har godt lov av alle, og av sannheten selv; men også vi gir ham godt vidnesbyrd, og du vet at vårt vidnesbyrd er sant.
Bibelen Guds Ord
Demetrius får et godt vitnesbyrd fra alle og fra selve sannheten. Også vi vitner, og dere vet at vårt vitnesbyrd er sant.
King James version
Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.

danska vers      


1 8T 241-2 (3TT 245)   info