Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannes tredje brev 1: 11


2000
Käre broder, ta inte efter det onda utan det goda. Den som gör det goda kommer från Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.
reformationsbibeln
Älskade, följ inte efter det som är ont utan det som är gott. Den som gör det goda är av Gud men den som gör det onda har inte sett Gud.
folkbibeln
Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.
1917
Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.
1873
Min käreste, efterfölj icke det ondt är, utan det godt är; den der väl gör, han är af Gudi, och den der illa gör, han ser icke Gud.
1647 Chr 4
Du Elskelige / Efterfølg icke det Onde / men det Gud: Hvo som giør got / er af Gud: Hvo som giør ont / hafver icke seet Gud.
norska 1930
11 Du elskede! ta ikke efter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud; den som gjør det onde, har ikke sett Gud.
Bibelen Guds Ord
Du elskede, etterlign ikke det som er ondt, men det som er godt. Den som gjør godt, er av Gud, men den som gjør ondt, har ikke sett Gud.
King James version
Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.

danska vers      


1 8T 241-2 (3TT 245)   info