Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannes tredje brev 1: 9


2000
Jag har skrivit några rader till din församling. Men Diotrefes, som söker ta ledningen där, vill inte ha med oss att göra.
reformationsbibeln
Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som vill vara den främste bland dem, tar inte emot oss.
folkbibeln
Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.
1917
Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.
1873
Jag hafver skrifvit församlingene; men Diotrephes, som ibland dem vill afhållen vara, anammar oss intet.
1647 Chr 4
Jeg hafver skrefvit Meenigheden til. Men Diotrephes / som vil gierne være den ypperste iblant dem / annammer os icke.
norska 1930
9 Jeg har skrevet noget til menigheten; men Diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblandt dem, tar ikke imot oss.
Bibelen Guds Ord
Jeg skrev til menigheten, men Diotrefes, som elsker å være den fremste blant dem, tar ikke imot oss.
King James version
I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.

danska vers      


1 8T 241-2 (3TT 245)   info