Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannes tredje brev 1: 8


2000
Alltså är det vi som måste sörja för dem, så att vi hjälper till att sprida sanningen.
reformationsbibeln
Vi är därför skyldiga att ta emot sådana, så att vi kan bli medarbetare för sanningen.
folkbibeln
Därför är det vår plikt att sörja för sådana, så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen.
1917
Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män, så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen.
1873
Så skole vi nu sådana undfå, på det vi sanningenes medhjelpare varda mågom.
1647 Chr 4
Saa ere vi skyldige ad annamme saadanne / paa det vii kunde blifve Sandheds Medhielpere.
norska 1930
8 Vi er derfor skyldige å ta oss av slike, forat vi kan bli medarbeidere for sannheten.
Bibelen Guds Ord
Derfor skylder vi å ta imot disse, for at vi kan bli medarbeidere for sannheten.
King James version
We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.

danska vers      


1 8T 241-2 (3TT 245)   info