Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Johannes tredje brev 1: 3


2000
Det gladde mig mycket att få besök av bröder som vittnade om sanningen hos dig, hur du lever i sanningen.
reformationsbibeln
För jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen.
folkbibeln
Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen.
1917
Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.
1873
Men jag var mycket glad, då bröderna kommo, och båro vittnesbörd om dine sanning, såsom du vandrar i sanningene.
1647 Chr 4
Thi jeg blef gandske glad / der Brødrene komme / oc vidende om din Sandhed / som du omgaas i Sandhed.
norska 1930
3 For jeg blev meget glad da det kom nogen brødre og vidnet om din sannhet, således som du vandrer i sannhet.
Bibelen Guds Ord
For jeg gledet meg meget da det kom noen brødre og vitnet om sannheten som er hos deg, nettopp slik som du vandrer i sannheten.
King James version
For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.

danska vers      


1 8T 241-2 (3TT 245)

1:3 SD 200   info