Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jakobsbrevet 2: 23


2000
Så uppfylldes skriftens ord: Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig, och han kallades Guds vän.
reformationsbibeln
Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet och han blev kallad Guds vän.
folkbibeln
Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet,* och han kallades Guds vän.
1917
och så fullbordades det skriftens ord som säger: ”Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet”; och han blev kallad ”Guds vän”.
1873
Och Skriften är fullkomnad, som säger: Abraham trodde Gudi, och det vardt honom räknadt till rättfärdighet; och vardt kallad Guds vän.
1647 Chr 4
Oc Skriften er opfylt / som siger / Men Abraham troode Gud / oc det blef retnet hannem til Retfærdighe d, oc hand blef kaldede Guds Ven.
norska 1930
23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn.
Bibelen Guds Ord
Og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn.
King James version
And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.

danska vers      


2 TM 125 - 2:10-24 PP 73

2:14-26 6BC 1073; 4T 308 (1TT 505-6)

2:17-26 CG 25, 66; 2SG 232; SR 289

2:20-24 GC 472; 1SM 366

2:20-26 7BC 936; 3T 526

2:23 PK 232; PP 128 (ChS 210), 140, 370; 4T 615; 6T 342 (2TT 568)

2:23-26 1SM 373   info