Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jakobsbrevet 2: 18


2000
Nu kanske någon frågar: ”Har du tro?” – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro.
reformationsbibeln
Kanske någon säger: Du har tro och jag har gärningar. Visa mig din tro utan dina * gärningar, så vill jag visa dig min tro genom mina gärningar.
folkbibeln
Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar.
1917
Nu torde någon säga: ”Du har ju tro?” — ”Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro.”
1873
Nu måtte någor säga: Du hafver trona, och jag hafver gerningarna; visa mig dina tro med dina gerningar, så vill jag ock visa dig mina tro med mina gerningar.
1647 Chr 4
Men der motte nogen sige / Du hafver Troen / oc jeg hafver Gierninger: Vjs mig din Tro / den dine Gierninger / Oc jeg vil vise dig min Tro af mine Gierninger.
norska 1930
18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger!
Bibelen Guds Ord
Men noen vil si: "Du har tro, og jeg har gjerninger." Vis meg din tro uten dine gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger.
King James version
Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works.

danska vers      


2 TM 125 - 2:10-24 PP 73

2:14-18 MM 251; 1T 561 8CD 26; CH 247; 1TT 216); 2T 160-1, 685; WM 32

2:14-20 6BC 1111; 7BC 936

2:14-26 6BC 1073; 4T 308 (1TT 505-6)

2:17-20 CS 29, 41; 1SM 377; 2T 657

2:17-22 COL 312 CS 263; PP 153-4; 1SM 382; 2SM 464; 4T 250 (1TT 497)

2:17-26 CG 25, 66; 2SG 232; SR 289

2:18 FE 337, 355; PP 279; 1T 132 (MYP 128), 416 (1TT 165); 4T 596-7; 5T 537 (2TT 209)   info