Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jakobsbrevet 2: 16


2000
vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver?
reformationsbibeln
och någon av er säger till dem: Gå i frid, värm er och ät er mätta, men inte ger dem vad deras kropp behöver, vad hjälper det?
folkbibeln
och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?
1917
och någon av eder då sade till denne: ”Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt” — vartill gagnade detta, såframt han icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde?
1873
Och någor edra sade till dem: Går i frid, värmer eder, och mätter eder; och gifver dem likväl intet hvad lekamen behöfver; hvad hulpe dem det?
1647 Chr 4
Men nogen af eder siger til dem / Farer vel / værmer eder oc mætter eder / men gifver dem icke de Ting / som høre til Legomets Nødtørftighed / Hvad gafn er det?
norska 1930
16 og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det?
Bibelen Guds Ord
og en av dere sier til dem: "Gå i fred, varm dere og mett dere," men dere ikke gir dem til legemets behov, hvilken nytte blir det da?
King James version
And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled; notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body; what doth it profit?

danska vers      


2 TM 125 - 2:10-24 PP 73

2:14-18 MM 251; 1T 561 8CD 26; CH 247; 1TT 216); 2T 160-1, 685; WM 32

2:14-20 6BC 1111; 7BC 936

2:14-26 6BC 1073; 4T 308 (1TT 505-6)

2:16 7T 291 (GW 427); WM 331   info