Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jakobsbrevet 2: 14


2000
Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom?
reformationsbibeln
Vad hjälper det, mina bröder, om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Kan tron frälsa honom?
folkbibeln
Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon?
1917
Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig hava tro, men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom?
1873
Hvad hjelper det, mine bröder, om någor säger sig hafva trona, och hafver dock icke gerningarna? Kan ock tron göra honom salig?
1647 Chr 4
Hvad gafner det / Mine Brødre / om nogen siger / Hand hafver Troen / men hafver icke Gierninger? Mon den Tro kunde frelse hannem?
norska 1930
14 Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?
Bibelen Guds Ord
Hva gagner det, mine brødre, om noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger? Kan troen frelse ham?
King James version
What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?

danska vers      


2 TM 125 - 2:10-24 PP 73 - 2:14 GC 472; 2T 657, 663; 4T 250 (1TT 497)

2:14-18 MM 251; 1T 561 8CD 26; CH 247; 1TT 216); 2T 160-1, 685; WM 32

2:14-20 6BC 1111; 7BC 936

2:14-26 6BC 1073; 4T 308 (1TT 505-6)   info