Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jakobsbrevet 2: 13


2000
Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.
reformationsbibeln
För domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.
folkbibeln
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.
1917
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen.
1873
Ty dom utan barmhertighet skall honom öfvergå, som barmhertighet icke gjort hafver; och barmhertigheten berömmer sig emot domen.
1647 Chr 4
Thi der skal gaa en ubarnhiertig Dom ofver den / som icke monne giøre Barmhiertighed : Oc Barmhiertighed rooser sig mod Dommen.
norska 1930
13 For dommen skal være ubarmhjertlg mot den som ikke har gjort barmhjertighet; men barmhjertighet roser sig mot dommen.
Bibelen Guds Ord
For dommen er uten barmhjertighet over den som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertigheten kan rose seg overfor dommen.
King James version
For he shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.

danska vers      


2 TM 125 - 2:10-24 PP 73

2:13 7BC 935; COL 178; 6T 282 (2TT 520)   info