Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jakobsbrevet 2: 8


2000
Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.
reformationsbibeln
Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv, så gör ni rätt.
folkbibeln
Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv*, då handlar ni rätt.
1917
Om I, såsom skriften bjuder, fullgören den konungsliga lagen: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv”, då gören I visserligen väl.
1873
Fullborden I den Konungsliga lagen efter Skriften: Älska din nästa, såsom dig sjelf; så gören I väl.
1647 Chr 4
Dersom dog I fuldkomme den Kongelige Lov / efter Skriften / Du skalt elske din Næste som dig self / da giøre I vel.
norska 1930
8 Visselig, dersom I opfyller den kongelige lov efter Skriften: Du skal elske din næste som dig selv, da gjør I vel;
Bibelen Guds Ord
Hvis dere virkelig oppfyller den kongelige loven etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere det rette.
King James version
If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:

danska vers      


2 TM 125 - 2:1-9 8T 133 - 2:8 GC 466

2:8-12 MH 131 (Te 110)   info